MPSC ONLINE EXAM: May 2014

Stay connected

ONLINE TEST NO 33

Online Test

मित्रानो,


=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

येथे तुम्ही जनरल नॉलेजच्या प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.घटना कालानुक्रमे लावा.
१] भारताचे स्वातंत्र्य
२] रॅडक्लिफ निवाडा
३] प्रत्यक्ष कृती दिन (मुस्लिम लीग)
४] कॅबिनेट मिशन


३ ४ १ २
१ २ ४ ३
४ २ १ ३
४ ३ १ २


2.संस्थांनी प्रजा परिषदेचे मुख्य नेते कोण होते?

महात्मा गांधी
रामानंद तीर्थ
बलवंतराय मेहता
सयाजीराव गायकवाड


3.दुसर्या महायुद्धाच्या सुरुवातीस _ _ _ _ _ _ _भारताचे व्हॉइसरॉय होते.

लॉर्ड लीनलिथगो
लॉर्ड आयर्विन
लॉर्ड व्हेवेल
लॉर्ड विलिंग्डन


4.वेल्बी कमिशनमध्ये _ _ _ _ _ _ _ हे भारतीय नेते सदस्य होते.

गोपाल कृष्ण गोखले
दादाभाई नौरोजी
फिरोझशहा मेहता
रमेशचंद्र मित्रा


5.'शूर शिपाई पाहिजेत, वेतन-मृत्यू, बक्षीस-हौतात्म्य, सेवानिवृत्ती-स्वातंत्र्य, रणांगण-भारत' अशी जाहिरात कोणत्या क्रांतिकारी संघटनेने दिली होती?

इंडिया हाउस
युगांतर समिती
गदर
अनुशिलन समिती


6.चार्ल्स वूड्स यांनी आपला शिक्षणविषयक खलिता केव्हा सादर केला? (फक्त वर्ष)

१८९८
१८५४
१७८८
१९१९


7.भारतीय भाषेतील वृत्तपत्रांवर निर्बंध घालणारा 'देशी भाषिक वृत्तपत्र कायदा' केव्हा करण्यात आला? (फक्त वर्ष)

१८७५
१८७४
१८८८
१८७८


8.मार्च १९२३ मध्ये स्वराज्य पक्षाचे पहिले अधिवेशन कोठे झाले?

मुंबई
अलाहाबाद
सुरत
कोलकाता


9.रँडच्या वधाला अफझलखानाच्या वधाची उपमा कोणी दिली?

दादाभाई नौरोजी
गोपाल कृष्ण गोखले
लोकमान्य टिळक
महात्मा गांधी


10.अखिल भारतीय पातळीवर हाती घेतलेली गांधीजींची पहिली चळवळ कोणती?

सहकार चळवळ
असहकार चळवळ
गदर चळवळ
दिल्ली चलो चळवळ


11.The number, whose 5% is 55,,is

1100
1200
1300
2100


12.A man takes 50 minutes to cover acertain distance at a speed of 6km/hr. If he walks with a speed of 1 0 km/hr. he covers the same distance

10 minutes
20 minutes
30 minutes
1 hour


13.A can do a piece of work in 10 daysand B can do it in 15 days. Thenumber of days required by them to finish it, working together is

4
6
7
8


14.सर्वोच्च न्यायालयास घटनेचा अर्थ लावताना सर्वाधिक उपयुक्त ठरणारा घटक कोणता ?

घटनेचा सरनामा
मुलभूत कर्तव्य
मार्गदर्शक तत्वे
मुलभूत हक्क


15.समानातील पहिला असे कोणास संबोधले जाते ?

राष्ट्रपती
पंतप्रधान
लोकसभा सभापती
राज्यपाल


16.खालीलपैकी कोणास सार्वजनिक पैशाचा रक्षक म्हणून संबोधले जाते ?

वित्तमंत्री
सरन्यायाधीश
भारताचा सरहिशेबतपासनीस
एतर्नि जनरल


17.आई सारखी मायाळू आईच . (अलंकार ओळखा )

उपमा
अनन्वय
व्यतिरेक
वरील सर्व


18.कर्म, दुग्ध, हस्त, कोमल हे कोणत्या प्रकारचे शब्द आहे?

देशी
तत्सम
तत्भव
यापैकी नाही


19.राजु जोराने धावतो. (प्रयोग ओळखा )

भावे प्रयोग
कर्मणी प्रयोग
सकर्मक कर्तरी
अकर्मक कर्तरी


20.स्वताशी केलेले भाषण म्हणजेच ?
संवाद
वाद
स्वगत
वरीलपैकी नाही


21.नीलकंठ, रक्तचंदन, मुखकमल समासाचा प्रकार ओळखा ?

द्विगु समास
द्वंद्वाव समास
कर्मधारय समास
अलुक तत्पुरुष समास


22.वसंतराव नाईक समिती कोणत्या साली नियुक्त करण्यात आली होती?

१९५७
१९६०
१९७०
१९६२


23.समाजात वावरणारे असले साप ठेचून काढले पाहिजे ? (शब्द शक्ती ओळखा )

लक्षणा
व्यंजना
अभिधा
वरील पैकी सर्व


24.हरणाच्या कानात वारा शिरला ? (कर्ता ओळखा)

शिरला
कान
वारा
हरीण


25.विसंगत पर्याय निवडा

क - ख
च - छ
ब - भ
त - थ


26.शब्दाच्या किती जाती आहेत?

तीन
पाच
आठ
बारा


27.नामाऐवजी वापरल्या जाणार्‍या शब्दाला काय म्हणतात ?

क्रियापद
विशेषण
सर्वनाम
विशेष नाम


28.Deficiency of Vitamin-A results in __________.

night blindness
rickets
scurvy
hair fall


29.The lifespan of Red Blood Cells is __________ days.

60
120
180
240


30.The density of water is __________.

1 g/cm3
1.5 g/cm3
2 g/cm3
none of theseONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

ONLINE TEST NO 32

Online Test

मित्रानो,


=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

येथे तुम्ही जनरल नॉलेजच्या प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.नाबार्ड मधील रिझर्वबँकेचा सध्याचा हिस्सा किती आहे?

1%
49%
65%
99%


2.1, 2, 6, 24, ___.

64
82
100
120


3.5, 10, 20, 40, ____ .

60
70
80
100


4.2, 6, 11, 17, _____ .

22
23
24
25


5.1, 3, 12, , 60, _____ .

300
320
340
360


6.'Planning & the poor' या ग्रंथाचे लेखन कोणी केले?

डाँ. वि.म. दांडेकर
डाँ. बि.एस. मिन्हास
प्रो. अमर्त्य सेन
डाँ. नरेंद्र जाधव


7.कोणता दिवस ‘मानवी हक्क दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो ?

1 नोव्हेंबर
10 नोव्हेंबर
1 डिसेंबर
10 डिसेंबर


8.भारतात गर्भजल परीक्षणावर बंदी घालणारे पहिले राज्य कोणते ?

हरियाणा
महाराष्ट्र
नागालँड
गुजरात


9.Scientific study of birds is called ..............................

Avian biology
Poultry science
Ornithology
Avian biology


10.तीन आरसे एकमेकांशी 60 अंश चे कोन करुन बसविलेत तर ...........प्रतिमा मिळतात.

तीन
चार
सहा
अनेक


11.The element common to all acids is:

Hydrogen
Sulphur
Nitrogen
Oxygen


12.Which of the following is a water-borne disease?

AIDS
Cholera
Dengue
Influenza


13.Which among the following is in liquid state at normal temperature:

Sodium
Phosphorus
Mercury
None of these


14.What is the S.I. unit of temperature?

Kelvin
Joule
Celsius
Lux


15.भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना कधी झाली ?

1805
1935
1968
यापैकी नाही


16.पुढील घटना कालानुक्रमे लावा.
अ] समाजवादी पक्षाची स्थापना
ब] कॉंग्रेसचे पाटणा अधिवेशन
क] श्वेतपत्रिका
ड] तिसरी गोलमेज परिषद


अ-ड-क-ब
ब-अ-ड-क
क-ब-अ-ड
ड-क-ब-अ


17.ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील व्यापारविषयक मक्तेदारी कोणत्या कायद्यान्वये संपुष्टात आली?

१७७३चा नियमनाचा कायदा
१७९३चा सनदी कायदा
१८१३चा सनदी कायदा
१८५८चा भारताच्या सुशासनाचा कायदा


18.पुढील घटना कालानुक्रमे लावा.
अ] नेहरू रेपोर्ट
ब] सायमन कमिशन
क] मुडीमन कमिशन
ड] प्रांतीय द्विदलशासन पद्धती


अ-ब-क-ड
ब-क-अ-ड
ड-क-ब-अ
ड-ब-क-अ


19.१९व्या शतकामध्ये भारतीय इतिहासाची पहिल्यांदा आर्थिक दृष्टीकोनातून मांडणी कोणी केली?
अ] दादाभाई नौरोजी
ब] एम.जी.रानडे
क] रोमेशचन्द्र दत्त
ड] आर.सी.मुजुमदार


अ फक्त
अ आणि ब फक्त
अ, ब आणि क
अ आणि ड फक्त


20.पुढीलपैकी कोणत्या स्त्रीने विदर्भातील स्त्रियांकरिता पहिली रात्रशाळा सुरु केली?
नंदाताई गवळी
वेणूताई भटकर
जाईबाई चौधरी
तुळसाबाई बनसोडे


21.१८९० मध्ये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या ब्रिटीश समितीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या?

दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य टिळक, ब्राडलॉ, हॉवर्ड
ह्यूम, टिळक, ब्राडलॉ, नॉरटोन
यूल, ह्यूम, अॅडम्स, नॉरटोन, हॉवर्ड
यूल, ह्यूम, अॅडम्स, ब्राडलॉ


22.पुढीलपैकी कोणत्या गोष्टी वि.दा.सावरकरांनी समाज सुधारणेसाठी केल्या?
अ] विविध जातीतील स्त्रियांचे हळदी-कुंकू कार्यक्रम योजले.
ब] स्पृश्य-अस्पृश्य यांचे एकत्र भोजनाचे कार्यक्रम योजले.
क] आंतर-जातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले.
ड] धर्मांतर केलेल्या हिंदूंना परत हिंदू धर्मात घेण्यासाठी शुद्धीकरण चळवळ राबविली.


अ, क
ब फक्त
ब, क आणि ड
वरील सर्व


23.पुढीलपैकी कोणती/कोणत्या व्यक्ती १८५७च्या उठावाशी संबंधित नाही?
अ] पेठचा राजा भगवंतराव
ब] अजीजन नर्तिका
क] गुलमार दुबे
ड] काश्मीरचा राजा गुलाबसिंह


अ आणि ब फक्त
ड फक्त
ब आणि ड फक्त
अ, ब, क


24.मुस्लिम लीगने मुक्ती दिन केव्हा साजरा केला?

१९२६ मध्ये, जेव्हा स्वराज्य पक्षाने प्रांतातील आपले बहुमत गमावले
१९२९ मध्ये, कॉंग्रेसने पूर्ण स्वराज्याची मागणी जाहीर केली त्यानंतर
१९३२ मध्ये, सरकारने कॉंग्रेसला बेकायदा घोषित केले तेव्हा
१९३९ मध्ये, द्वितीय जागतिक महायुद्धात भारताला ढकलले , त्याचा निषेध म्हणून प्रांतातील कोंग्रेसच्या मंत्र्याची राजीनामे दिले तेव्हा


25.१९३५च्या भारत सरकारच्या कायद्याची खालीलपैकी वैशिष्ट्ये कोणती?
अ] प्रांतीय स्वायत्तता
ब] संघराज्याचे न्यायालय
क] केंद्रात द्विदल राज्यपद्धती
ड] दोन सभागृह असलेले संघीय कायदे मंडळ


अ, क, ड फक्त
अ आणि ड फक्त
ब आणि क फक्त
वरील सर्व


26.पंडिता रमाबाईंशी निगडीत चुकीचे विधान ओळखा.

'शारदासन' आणि 'मुक्तिसदन'ची स्थापना
निराश्रित विधवा स्त्रियांसाठी 'कृपासदन' व 'प्रीतीसादन'
'स्त्रीकोश' या पुस्तकातून स्त्रियांचे वर्णन केले.
त्यांच्या कार्याबद्दल "कैसर ए हिंद" हि पदवी बहाल


27.'द ग्रेट रिबेलियन' या पुस्तकाचे लेखक कोण?

अशोक कोठारी
डॉ.एस.एन.सेन
अशोक मेहता
वि.डी.सावरकर


28.2010 मध्ये महाराष्ट्रातील विदर्भ , मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळांना__________वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली ?

चार
पाच
दहा
पंधरा


29.समाजसुधारक व त्यांची जन्म्स्थळे यांच्या योग्य जोड्या लावा.
अ] जी.जी.आगरकर...........१] जमखिंडी
ब] व्ही.आर.शिंदे ...........२] टेंभू
क] जी.एच.देशमुख...........३] पुणे
ड] एम.जी.रानडे............४] निफाड


अ-३/ब-१/क-४/ड-२
अ-२/ब-४/क-३/ड-१
अ-४/ब-२/क-१/ड-३
अ-२/ब-१/क-३/ड-४


30.अयोग्य विधान ओळखा.

स्थापना १८८५मध्ये झाली.
राष्ट्रसभेचे पहिले अधिवेशन पुणे येथे भरले होते.
राष्ट्रसभेचे जनक अॅलन ह्यूम होते.
इंग्रजांच्या न्यायबुद्धीवर राष्ट्रसभेच्या नेत्यांची दृढ श्रद्धा होती.ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

ONLINE TEST NO 31

Online Test

मित्रानो,


=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

येथे तुम्ही जनरल नॉलेजच्या प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.मानवी विकास निर्देशांक हा _ _ _ _ _ _ यातील यशाचे सरासरी मापन करतो.
अ] दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य
ब] प्रौढ साक्षरतेच्या संदर्भातील ज्ञान
क] दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी


अ आणि ब फक्त
ब आणि क फक्त
अ आणि क फक्त
वरील सर्व


2."दारिद्र्यरूपी समुद्राच्या बेटावर आपण आनंदाने जगू शकत नाही" हे पुढीलपैकी कोणाचे मत आहे?
अ] स्वामी विवेकानंद
ब] सोनिया गांधी
क] एम.एस.स्वामिनाथन
ड] डॉ.व्ही.एम.दांडेकर


अ फक्त
ब आणि क फक्त
क फक्त
क आणि ड फक्त


3.२०१३-१४ च्या भारताच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाप्रमाणे एकूण राजकोषीय तुट स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.८% पर्यंत योजनापूर्वक कमी करण्याचे पुढील प्रयत्नाद्वारे सध्या करण्याचे अपेक्षित होते:
अ] निर्गुंतवणूकीच्या प्राप्तीस अधिक चालना देणे.
ब] कर महसूल आणि दूरसंचरण क्षेत्रातील प्राप्तीस अधिक चालना देणे.
क] अर्थसहाय्यावरील कर्चात कपात करणे.
वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने योग्य आहे?


अ फक्त
ब आणि क फक्त
अ आणि क फक्त
अ, ब आणि क


4.खालील विधानांचा विचार करा.
अ] थेट कर संहिता आणि वस्तू सेवा करांची सुरुवात
ब] कर चुकवेगिरी विरोधातील साधारण नियमांबाबत स्पष्ट धोरण
क] वित्तीय सर्वसमावेशाकतेबाबतची समिती


अ हि फक्त प्रस्तावित कर सुधारणा आहे.
ब हि फक्त प्रस्तावित कर सुधारणा आहे.
अ आणि ब या क ने सुचविलेल्या कर सुधारणा आहेत.
अ आणि ब या क ने सुचविलेल्या कर सुधारणा नाहीत.


5.कमाल जमीन धारणा कायदा कोणत्या दोन टप्प्यांमध्ये लागू करण्यात आला?

१९६१ पर्यंत व १९६२ नंतर
१९७१ पर्यंत व १९७२ नंतर
१९७२ पर्यंत व १९७२ नंतर
१९८२ पर्यंत व १९८२ नंतर


6. "राज्य व्यापार महामंडळ" पुढीलपैकी कोणते कार्य करीत नाही?
अ] निर्यात योग्य वस्तूच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणणे.
ब] पारंपारिक वस्तूच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
क] अपारंपरिक वस्तूच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
ड] वरीलपैकी कोणतेही नाही.


अ आणि ब फक्त
ब फक्त
अ आणि क फक्त
ड फक्त


7.खालील विधानांचा विचार करा.
अ] प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम [PMEGP] ऑगस्ट २००८ मध्ये सुरु करण्यात आला.
ब] PMEGP अंतर्गत ग्रामीण/शहरी भागात सूक्ष्म उद्योग स्थापन करण्याचा हेतू होता.
क] प्रधानमंत्री रोजगार योजना [PMRY] हि PMEGP मध्ये विलीन केली गेली.


फक्त अ बरोबर
फक्त अ आणि ब बरोबर
फक्त क बरोबर
सर्व बरोबर


8.तुटीचा अर्थभरणा करण्याचे खालीलपैकी कोणते आधुनिक उद्दिष्ट नाही?

आर्थिक विकासासाठी वित्तव्यवस्था करणे.
अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढणे.
नियोजनासाठी भांडवल पुरविणे.
विकासयोजनेसाठी वित्त पुरवठा करणे.


9.पुढील विधानांचा विचार करा.
अ] नवे औद्योगिक धोरण २४ जुलै १९९१ रोजी जाहीर केले गेले.
ब] सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगासाठी निर्गुंतवणूकीचे धोरण स्वीकारण्यात आले.


अ बरोबर तर ब चूक आहे.
अ हे धोरण तर ब हा त्याचा परिणाम आहे
ब बरोबर तर अ चूक आहे
अ आणि ब एकमेकांशी संबंधित नाही


10.पुढीलपैकी कोणते विधान/विधाने योग्य आहे?
अ] हरितक्रांती पूर्व काळात भारताने अन्नधान्याची आयात PL-480 या कायद्यानुसार केली.
ब] PL-480 कायद्यानुसार केलेल्या आयातीत प्रमुख हिस्सा गहू या अन्नधान्याचा होता.


अ आणि ब दोन्ही योग्य
अ आणि ब दोन्ही अयोग्य
फक्त अ योग्य
फक्त ब योग्य


11.श्रमिकांची "शून्य सीमांत उत्पादकता" म्हणजे ?

छुपी बेकारी
तांत्रिक बेकारी
अर्ध बेकारी
हंगामी बेकारी


12.In a water lifting electric pump, we convert–

Kinetic energy into Electrical energy
Electrical energy into Kinetic energy
Kinetic energy into Potential energy
Electrical energy into Potential energy


13.When a body falls from an aeroplane, there is increase in its–

Potential energy
Kinetic energy
Acceleration
Mass


14.Which one out of the following helps in burning ?

Oxygen
Carbon dioxide
Nitrogen
Carbon monoxide


15.Kilowatt is the measuring unit of:

energy
work
power
current


16.Small rain-drops are spherical in shape because of

gravity
surface-tension
atmospheric pressure
evaporation


17.हॅरिपॉटर' या प्रसिद्ध कादंबरीचे लेखक कोण?

अरविंद अडिगा
जे.के. रोलिंग
अगाथा ख्रिस्ती
व्ही.एस.नायपॉल


18.सध्या कितवी पंचवार्षिक योजना चालू आहे ?

११ वी
१२ वी
१३ वी
यापैकी नाही


19.आरएस-12 एम टोपोल आयसीबीएम या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची नुकतीच कोणत्यादेशाने यशस्वी चाचणी घेतली ?

भारत
चीन
अमेरिका
रशिया


20.Knot is unit of speed of which of the following?
Aeroplane
Light rays
Ship
Sound waves


21.' एक ' हॉर्स पॉवर म्हणजे किती वॅट ?

670
760
746
105


22.हिराकस' म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या फेरस सल्फेटचा उपयोग ------- केला जात नाही.

शेतात कीटक नाशक म्हणून
वेदनाशामक म्हणून
शाई निर्मितीसाठी
कातडी कमविण्यासाठी


23.गतीमान वस्तूची गती चारपट केली, तर त्या वस्तूची गतीज ऊर्जा किती होईल?

4 पट
16 पट
8 पट
2 पट


24.(2,8,5 ) हे कोणत्या मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरुपण आहे.

कार्बन
सिलिकॉन
फॉस्फरस
मॅग्नेशियम


25.1 ज्यूल = _________

[\inline {\color{Magenta}10 ^{5}}] डाईन
[\inline {\color{Magenta}10 ^{3}}] वॅट
[\inline {\color{Magenta}10 ^{7}}] अर्ग
746 वॅट


26.एका पदार्थाचे वस्तुमान 5 kg आहे. त्याच्यात [\inline 2m/sec^2] त्वरण निर्माण करण्यासाठी किती बल लागेल ?

2.5 N
1 N
10 N
0.4 N


27.एस. आय. पद्धतीत 'ज्यूल ' हे _______ याचे एकक आहे.

बल
वेग
ऊर्जा
शक्ती


28.नाभीय अंतर 25 सें.मी.असलेल्या बहिर्वक्र भिंगाचा भिंगांक किती?

4 डायॉप्टर
[\inline -\frac{1}{25}] डायॉप्टर
[\inline \frac{1}{25}] डायॉप्टर
-4 डायॉप्टर


29.आम्ल पर्जन्य पडण्यासाठी नायट्रोजनची ऑक्साईडस् आणि _______________ हे जबाबदार असतात.

कार्बन डाय ऑक्साईड
ऑक्सिजन
सल्फर डाय ऑक्साईड
हायड्रोजन


30.1 मिलीमीटर =_________ मायक्रोमीटर

10
100
1000
10000ONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

ONLINE TEST NO 30

Online Test

मित्रानो,


=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

येथे तुम्ही जनरल नॉलेजच्या प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.असत्य विधाने ओळखा.
अ] बुध हा सूर्याला सर्वाधिक जवळचा ग्रह असल्यामुळे तो सर्वाधिक उष्ण आहे.
ब] शुक्र हा सूर्यमालेतील सर्वाधिक उष्ण ग्रह आहे.
क] शुक्र हा असा एकमेव ग्रह आहे कि जो पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरतो.


फक्त अ
अ आणि क
फक्त ब
ब आणि क


2.वेदनाशामक औषधे साधारणतः _ _ _ _ _ _ _ _ प्रकारची असतात.

Anesthetic
Anti-biotic
Analgesic
Sulpha-drugs


3.खालीलपैकी कोणते बंदर "रेती बंदर" म्हणून प्रसिद्ध आहे?

मुंब्रा
मुरुड
श्रीवर्धन
देवगड


4.खालीलपैकी कोणते संयुग नाही?

तांबडे लेड
काळे लेड
सिलिका
चुना


5.एक व्यक्ती दिवसाला सुमारे _ _ _ _ _ _ लाळ स्त्रवते.

०.५ ते १ लिटर
१ ते १.५ लिटर
१.५ ते २ लिटर
२ ते ३ लिटर


6.१९३७ साली विक्रीकर प्रथम कोणत्या वस्तूवर लावण्यात आला?

कापड
पेट्रोल
सोने
LPG


7.मतदार संघ पुनर्रचना किती वर्षांनी होते?

१० वर्षे
१५ वर्षे
२० वर्षे
२५ वर्षे


8.१ किलोमीटर = _ _ _ _ _ _ मैल

०.५६
०.६२
०.८४
१.६२


9.इंदिरा गांधी यांचा मृत्यू ____________ रोजी झाला.

1 सप्टेंबर 1983
31 जानेवारी 1980
31 ऑक्टोबर 1984
20 मे 1990


10.छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पोवाडा ____________ ह्यांनी लिहिला.

महर्षी कर्वे
महात्मा फुले
आगरकर
लोकमान्य टिळक


11.बिग बँग थेअरी" हा प्रत्यक्षात इतिहासपुर्वकालिन अणुचा सिद्धांत प्रथम, ....... नि प्रस्तावित केला.

जाँर्जेस लिमञै
आयझँक न्युटन
अल्बर्ट आईनस्टीन
स्टिफन हाँकींग


12.खालिलपैकी कोणत्या प्रांण्याचे हदय चार कप्प्यांचे असते?

शार्क
बेडुक
मगर
पाल


13.पांनावरील केवडा रोग कोणत्या खनिज द्रव्याच्या अभावा मुळे होतो?

कोबाल्ट(CO)
बोराँन(B)
लोह(FE)
यापैकी नाही


14.वनस्पती वर्गिकरणाची नैसर्गिक गुंणावर आधारित सर्वात चांगली आणी लोकप्रिय पद्धती खालिलपैकी कोणी शोधुन काढली?

केरोलस लिनीयस
बेनथम आणी हुकर
अँडाँल्फ एंजलर
चार्ल्स बेस्सी


15.वनस्पती वर्गिकरण खालिलपैकी पायाभुत घटक कोणता?

जिनस
आँडर
स्पीशीज
कुळ


16.'प्लँनिंग अँन्ड दि पुअर' या ग्रंथाचे लेखन कोणी केले?

प्रो. अमर्त्य सेन
डाँ. बि.एस. मिन्हास
डाँ. नरेंद्र जाधव
डाँ. वि.म. दांडेकर


17.देशातिल राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शनी " कृषी वंसत 2014 " कुठे भरला होता?

नागपुर
इंदौर
पुणे
वरील सर्व


18.DKY, FJW, HIU, JHS,....?

LGQ
KGR
KFR
यापैकी नाही


19.QPO, SRQ, UTS, WVU,....?

VWX
XVZ
YXW
ZYA


20.AZ, BY, CX,..... ?
EF
GH
DW
IJ


21.विशेषतः युवा वर्गाला आकर्षित करणारे 'फेसबुक ' हे संकेतस्थळ ( website) ह्याने निर्माण केली?

डिक कोस्पलो
जिमी वेल्स
मार्क झुकरबर्ग
ज्युलीयन असांज


22.निकोलस सारकोझी हे कोणत्या देशाचे अध्यक्ष आहेत?

द.आफ्रिका
फ्रांस
इंग्लंड
जर्मनी


23.पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी 2012-13 हे वर्ष भारत _________ वर्ष म्हणून साजरे करेल असेल घोषित केले आहे.

पर्यटन वर्ष
विज्ञान वर्ष
बालिका वर्ष
तंत्रज्ञान वर्ष


24.न्या. ब्रिजेश कुमारांच्या अध्यक्षतेखालील लवादाने दिलेल्या निर्णयामुळे _________ राज्याला कृष्णा नदीचे सर्वाधिक पाणी मिळेल.

तामिळनाडू
कर्नाटक
आंध्रप्रदेश
महाराष्ट्र


25.आशियान ( ASEAN ) राष्ट्रांची 18 वी शिखर परिषद 2011 मध्ये ______येथे पार पडली?

मनिला
लाओस
जकार्ता
दिल्ली


26.आयगेट ह्या परदेशी कंपनीने नुकतीच _________ ही भारतीय कंपनी ताब्यात घेतली.

विप्रो
इन्फोसिस
पटनी कॉम्प्युटर्स
TCS


27.संयुक्त राष्ट्र संघटनेतर्फे 2011 हे वर्ष ____________म्हणून साजरे करण्यात येत आहे.

आंतरराष्ट्रीय जीवशास्त्र वर्ष
आंतरराष्ट्रीय पदार्थविज्ञान वर्ष
आंतरराष्ट्रीय रसायनशास्त्र वर्ष
आंतरराष्ट्रीय जैवअभियांत्रिकी वर्ष


28.2010 मध्ये महाराष्ट्रातील विदर्भ , मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळांना__________वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली ?

चार
पाच
दहा
पंधरा


29.'हॅरिपॉटर' या प्रसिद्ध कादंबरीचे लेखक कोण?

अरविंद अडिगा
अगाथा ख्रिस्ती
जे.के. रोलिंग
व्ही.एस.नायपॉल


30.गर्भवती महिलांसाठी प्रसूतीपूर्व व नंतर आर्थिक सहायता देण्यासाठी केंद्राने _________ही योजना सुरू केली.

संजय गांधी निराधार योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
कस्तुरबा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
बा बापू योजनाONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

No comments:

ONLINE TEST NO 29

Online Test

मित्रानो,


=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

येथे तुम्ही जनरल नॉलेजच्या प्रश्नाची Online Test देऊ शकता आणि ताबडतोब निकाल पाहू शकता. जर याबद्दल तुमच्या काही अडचणी वा प्रतिक्रिया असतील असतील तर खालील लिंक व्दारे कळवा..!

-->प्रतिक्रिया..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1.कोणता दिवस ‘मानवी हक्क दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो ?

1 नोव्हेंबर
10 नोव्हेंबर
1 डिसेंबर
10 डिसेंबर


2.भारतात गर्भजल परीक्षणावर बंदी घालणारे पहिले राज्य कोणते ?

हरियाणा
नागालँड
महाराष्ट्र
गुजरात


3.The lifespan of Red Blood Cells is __________ days.

60
120
180
240


4.The SI unitof "pressure" is _________.

Joule
Pascal
Tesla
Henry


5.The SI unitof charge is __________.

Ampere
Coulomb
Ohm
Volt


6.१ जानेवारी १९३० रोजी भारताचा तिरंगी झेंडा कोणी फडकाविला?

मादाम कामा
जवाहरलाल नेहरू
महात्मा गांधी
चित्तरंजन दास


7.काशी हिंदू विश्वविद्यालयाची स्थापना कोणी केली?

राजा राममोहन रॉय
पंडित मदन मोहन मालवीय
जे.एल.मेहता
अनी [Annie] बेजंट


8.खालीलपैकी कोणती संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा यांनी स्थापन केली?
अ] भारत स्वशासन समिती
ब] इंडिया हाउस
क] यंग करंट्स ऑफ इंडिया


31 जानेवारी
31 ऑक्टोबर
30 नोव्हेंबर
31 डिसेंबर


9.१८६० सालच्या दंड संहितेबद्दल योग्य विधाने ओळखा......
अ] या कायद्याने गुलामांचा व्यापार अवैध ठरविण्यात आला.
ब] बंधक मजुरांची प्रथा मात्र या कायद्याने बंद झाली नाही.


सहारा इंडीया
पेप्सी
स्टार इंडीया
गूगल इंडीया


10. "जाती पद्धती हिंदू समाजात ऐक्य घडवून आणण्यास मोठीच बाधा आहे. त्यामुळे ती लवकरात लवकर समाप्त झाली पाहिजे." हे वाक्य कोणत्या संघटनेने ठरावाद्वारे जाहीर केले?

हिंदू महासभा
भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद
हरिजन सेवा संघ
राष्ट्रीय सभा


11.१८९१ मध्ये संमती वयाचा कायदा पारित करण्यात आला यासंबंधी खालील विधानांपैकी अयोग्य विधाने ओळखा.
अ] १२ वर्षाखालील मुलीचा विवाह बेकायदेशीर ठरविण्यात आला.
ब] स्त्रियांच्या शिक्षणावर बंधने घालण्यात आली.


फक्त ब
फक्त अ
वरील दोन्ही
यापैकी नाही


12.खालीलपैकी कोणती सुधारणा वॉरेन हेस्टीन्ग्जने केलेली नाही?

पोलिस व न्याय प्रशासन आपल्या हातात घेतले.
विद्यापीठ आयोगाची स्थापना करून शिक्षणात सुधारणा घडवून आणली.
राजकोष मुर्शिदाबादवरून कलकत्त्याला आणले.
दुहेरी शासनव्यवस्था रद्द केली


13.लियाकत अली खान संबंधी अयोग्य विधान ओळखा.

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते
पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान [१९४७-१९५१]
१९३७ मध्ये मुस्लिम लीगचे सचिव होते.
१९३६ मध्ये केंद्रीय कायदे मंडळाचे सदस्य होते.


14.मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा जन्म कोठे झाला?

कराची
लाहोर
मक्का
दिल्ली


15.भारतातील पहिले वृत्तपत्र सुरु करण्याचा मान खालीलपैकी कुणास जातो?

बाळशास्त्री जांभेकर
दादाभाई नौरोजी
लोकमान्य टिळक
जेम्स ऑगस्टस हिक्की


16. Which part of a computer displays the work don?

Ram
Printer
Moniter
Rom


17.Which animal is the main attraction in Assam's Kaziranga National Park?

The one-horned rhinoceros
Zebra
Lion
Giraffe


18.What is the capital of Italy?

Naples
Pisa
Rome
Madrid


19.दिलेल्या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द ओळखा."जिवंत असेपर्यंत "

अभय
आजन्म
मृत्यू
आजीव


20.दिलेल्या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द ओळखा."रात्री हिंडणारे "
उभयचर
जलचर
निशाचर
वरीलपैकी नाही


21."लिंगराज मंदिर" खालीलपैकी कोणत्या शहरात आहे?

कोलकत्ता
भुवनेश्वर
दिसपूर
गुवाहाटी


22.खालीलपैकी कोणती भाषा "इंडो-आर्यन" या प्रकारात येत नाही?

तामिळ
गुजराती
मराठी
ओरिया


23."रत्नांची भूमी" म्हणून कोणत्या शहराला ओळखले जाते?

भुवनेश्वर
मणिपूर
बंगलोर
कोलकत्ता


24.धारवाड खडकात प्रामुख्याने कोणता घटक आढळतो?

लोहखनिज
कोळसा
मॅगनीझ
बॉक्साइट


25.म्हैसमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

नंदुरबार
नाशिक
औरंगाबाद
जळगाव


26.खालीलपैकी कोणते सरोवर गोड्या पाण्याचे नाही?

दल सरोवर
जिनेव्हा सरोवर
मान सरोवर
यापैकी नाही


27.आस्वान धारण कोणत्या नदीवर आहे?

कोलोराडो
अमेझोन
झाम्बेझी
नाईल


28.आटाकामा वाळवंट कोणत्या खंडात आहे?

आफ्रिका
ऑस्ट्रेलिया
दक्षिण अमेरिका
उत्तर अमेरिका


29.समान तापमान असणा-या ठिकाणांना जोडणा-या रेषांना काय म्हणतात?

समताप रेषा
समशीतोष्ण रेषा
अक्षवृत्त
समभार रेषा


30.खालीलपैकी कोणत्या शहराला सूर्याची लंबरूप किरणे मिळू शकत नाही?

चेन्नई
जम्मू
भोपाळ
मुंबईONLINE Test संबंधी काही प्रतिक्रिया वा आडचणी असल्यास जरूर कळवा..?

=>आता पर्यंत झालेले ब्लॉग वरील Online स्पर्धा परीक्षाचे पेपर..!

No comments:
Newer Posts Older Posts Home